Syndyk sprzeda magazyn w Grajewie

Opis:

Syndyk sprzeda z wolnej ręki

I)  prawo wieczystego użytkowania, zabudowanych działek gruntu budynkiem hali produkcyjno-magazynowo-biurowej: nr 1901/2,1902/1,2032/1 o łącznej powierzchni: 0,6254 ha położonych w Grajewie, oraz

II) prawo wieczystego użytkowania niezabudowanych działek gruntu nr: 1901/4,1902/3,2032/3 położonych w Grajewie o łącznej powierzchni:0,2271 ha

Wartość wg operatu szacunkowego wynosi 1 749 800,00 zł netto

(słownie: jeden milion siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset złotych netto)

Majątek masy upadłości można oglądać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym

tel. 604 439 299.

Bliższe informacje można uzyskać na stronie internetowej: w zakładce Aktualności/Regulaminy Sprzedaży

Cena: 1 749 800 zł brutto
Dodano: 23 sierpnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Grajewo
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]