Syndyk sprzeda maszyny, części, urządzenia przemysłowe i elektryczne

Opis:

cena w ogłoszeniu dot. poz.35

Syndyk masy upadłości w związku z sprzedażą z wolnej ręki, zaprasza do składania ofert na maszyny i urządzenia oraz półprodukty:
– poz.11 – Sprężarkę Access CSH 8551 110 Y (sn:1644015 6) BSE170 – (6000,00 zł netto)
– poz.41 – Linię do segregacji z dozownikiem-wytłaczarka z szafą sterującą ( przetwarzanie granulatu z uszlachetnieniem ) – (2500,00 zł netto)
– poz.50 – Pompę do kleju z podajnikiem – (4860,00 zł netto)
– poz.42i53 – Dozowniki grawimetryczne MAGUIRE szt 2 – (13680,00 zł netto)
– poz.45 – Klej w beczkach Calipic V640 170kg/14beczek 2380kg – (2380,00 zł netto)
– poz.28 – Granulat DuPoint Elvolay AC1209 (granulat po25kg) 2450kg – (12250,00 zł netto)
– poz.27 – Linie do produkcji rur z tworzywa sztucznego – (20000,00 zł netto)
– poz.49 – Agregat chłodniczy Air Cooled Chiller CIAT LDH 250Z 1 – (12960,00 zł netto)
– poz.35 – Silniki SIMENS 2sz (1000zł)
Wszelkich informacji udzielamy w Biurze Syndyka lub pod numerem telefonu podanym w niniejszym ogłoszeniu.

Termin składania ofert: w trakcie ukazywania się ogłoszenia, zawsze do godz. 14:00 .

Otwarcie ofert następuje dwa razy w tygodniu tj. wtorek i czwartek od godz. 14:15.

Wpłata wadium:
Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej należy wpłacić na rachunek bankowy o numerze: 35 1750*******000 0000 3871 3628 (tytułem. „wadium”), wadium uważa się za zapłacone jeżeli nastąpi uznanie rachunku bankowego odbiorcy do godz 14:00.

UWAGA!!!
Ze względu na zaistniałą sytuację w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne
WPROWADZAMY MOŻLIWOŚĆ WYBORU FORMY SKŁADANIA OFERT;
1/ PISEMNIE,
2/ poprzez E-MAIL Z HASŁEM

Pisemne oferty wraz z dowodem wpłaty wadium i oświadczeniami należy składać w zamkniętej i opisanej kopercie z dopiskiem ” nie otwierać oferta″,za pośrednictwem poczty (list polecony) lub kuriera na adres:
Biuro Syndyka
Romualda Nasiadko
ul. Prosta 37/5
87-100 Toruń

Na e-mail należy składać zeskanowane oferty
( pliki w formacie PDF spakowane i zabezpieczone hasłem)
hasło do pliku należy podać w dniu otwarcia ofert sms-em pod nr tel. 60*******67 o godz 14:00-14:15
adres e-mail podany jest na stronie www.kancelaria-nasiadko.pl

Wyboru oferty dokonuje syndyk.

Otwarcie ofert będzie następowało bez udziału osobistego oferentów, a informacje o rozstrzygnięciach SYNDYK przekaże telefonicznie podmiotom, które oferty złożyły lub zwrotnie mailowo.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru ofert
oraz prawo zmiany warunków sprzedaży na każdym etapie, także bez podania przyczyny.

Cena: 1 000 zł netto
Dodano: 26 sierpnia 2021
Województwo:
Lokalizacja: Toruń
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]