Syndyk sprzeda maszyny, meble biurowe i sprzęt elektroniczny

Opis:

Syndyk w postępowaniu upadłościowym „B-G-L Metalotechnika” Sp. z o.o. w Wołowie zajmującej się w głównej mierze ogrodzeniami metalowymi i podobnymi wyrobami ze stali sygn. akt VIII GUp 27/16 sprzeda z wolnej ręki, w trybie sprzedaży ciągłej ruchome środki trwałe, przedmioty niskocenne, w tym m.in.:

– piłę do cięcia stali KALTENBACH KKS-400 – 7 200 zł,
– frezarkę FN-2U, 04-284 – 3 300 zł,
– prasę mimośrodkową – 2 280 zł,
– wypalarkę Kieller – Eberle – 7 200 zł,
– wentylator wyciągowy z silnikiem MWE – 2 400 zł,
– urządzenie podtrzymujące LAWECO – 900 zł,
– filtr rękawowy – nowy – 2 700 zł,

oraz ekrany i maski spawalnicze, wiertarki słupowe, młynek do wypalania części, regały, meble biurowe, sprzęt IT, szafki na akta.

Podane ceny są cenami netto (doliczony zostanie podatek VAT).

I. Oferty nabycia ruchomości z proponowaną ceną zakupu przekraczającą cenę wywoławczą należy składać na adres :
Biuro Syndyka 53-316 Wrocław 14, ul. Powstańców Śląskich 138, skrytka pocztowa 1906 z dopiskiem sygn. akt VIII GUp 27/16 lub adresem email.

II. Jedynym kryterium wyboru oferty jest najwyższa cena.

III. Wydanie ruchomości nastąpi po zapłacie całej ceny nabycia przelewem na rachunek bankowy Masy Upadłości: Bank Zachodni WBK S.A. 10 1090 2460 0000 0006 2200 1753.

IV. Oferta powinna spełniać wszystkie wymogi zawarte w Regulaminie Sprzedaży.

V. Ruchomości można oglądać w Wołowie po wcześniejszym umówieniu się pod numerem telefonu 578 661 339.

Cena: 42 231 zł netto
Dodano: 19 marca 2021
Województwo:
Lokalizacja: Wołów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]