Syndyk sprzeda meble i inne ruchomości

Opis:

Syndyk masy upadłości spółki Krakowski Kredens Tradycja Galicyjska S.A. w upadłości („Krakowski Kredens”) poszukuje nabywcy ruchomości których zestawienie znajduje się na stronie internetowej wskazanej przez Syndyka. Syndyk zaprasza do składania propozycji nabycia ruchomości wchodzących w skład masy upadłości Krakowskiego Kredensu.

Przedmiotem sprzedaż są wchodzące w skład masy upadłości Krakowskiego Kredensu ruchomości szczegółowo wymienione w zestawieniu to pobrania tutaj.
Sprzedawane ruchomości zostaną pozbawione nośników pamięci masowej (HDD, SSD);
Preferowane będą propozycje nabycia wszystkich ruchomości objętych zestawieniem;
Syndyk zastrzega sobie prawo sprzedaży poszczególnych ruchomości w przypadku wpływu ofert na konkretną ruchomość, jak też zakończenia sprzedaży w każdym czasie.
Propozycja warunków nabycia ruchomości powinna być sporządzona w języku polskim oraz zawierać co najmniej:

wskazanie danych podmiotu zainteresowanego zakupem (w szczególności NIP), w tym jego danych kontaktowych (adres e-mail, nr. telefonu);
proponowaną łączną cenę netto nabycia wszystkich ruchomości (w przypadku złożenia oferty ich nabycia) lub listę ruchomości których nabyciem jest zainteresowany wraz z propozycją ceny na poszczególne ruchomości;
Dodatkowe warunki sprzedaży:

Nabywca ruchomości ponosi wszystkie koszty związane z ich załadunkiem i transportem do nabywcy.
Propozycje nabycia ruchomości można składać w formie pisemnej w Kancelarii Syndyka mieszczącej się przy ul. Filipa Eisenberga 11/1 w Krakowie (31-523) od poniedziałku do piątku, od godz. 9.00 do 17.00 lub w formie elektronicznej poprzez wysłanie oferty (kontakt przez formularz) w – terminie do dnia 23.12.2021 r.
Dane kontaktowe Syndyka w sprawie ew. zapytań: (kontakt przez formularz) tel. +48 12 222 34 98,
Informacja o przetwarzaniu przez syndyka danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Syndyka

Cena: 10 000 zł netto
Dodano: 11 grudnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Tarnów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]