Syndyk sprzeda miejsce postojowe ul. Energetyczna 11, Piaseczno

Opis:

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż udziału 1/64 w prawie współwłasności lokalu niemieszkalnego nr 202 wskazanego jako uprawnienie na czas nieoznaczony do wyłącznego i nieodpłatnego korzystania z miejsca postojowego nr 21, zlokalizowanego w budynku wielorodzinnym w Piasecznie przy ul. Energetycznej 11, KW nr WA1I/000171126/1

 

Cena wywoławcza 16.400,00 zł brutto.

Szczegółowy opis nieruchomości i wycena oraz Regulamin Przetargu znajdują się na stronie syndyk info pl oraz w czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie.

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 26 marca 2020 r.  w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XVIII Wydział ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Sądu, nie zaś data nadania), sygn. akt XVIII GUp 142/19

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 marca 2020 r. w gmachu Sądu, sala nr 120 o godzinie 11.00.

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem po kontakcie telefonicznym.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 2.000,00 zł.

Cena: 16 397 zł brutto
Dodano: 10 marca 2020
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Piaseczno
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]