Syndyk sprzeda miejsce postojowe w Dzielnicy Białołęka

Opis:

W postępowaniu upadłościowym, prowadzonym pod sygn. akt XVIII GUp 1419/19, syndyk masy upadłości sprzedaje udział w wysokości 3/282 w prawie własności lokalu niemieszkalnego stanowiącego garaż, położonego w Warszawie przy ul. Tajemnej 4, z którym związane jest prawo do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego numer 1.

1. Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 21 600,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sześćset złotych 0/100).
2. Wymagane wadium w wysokości 2 000,00 zł, płatne przelewem na rachunek bankowy o numerze: 31 1140 2004 0000 3702 7542 7470 z dopiskiem „konkurs ofert 1 – sygn. akt XVIII GUp 1419/19”.
3. Pisemne oferty należy składać do dnia 12 kwietnia 2021 r. na adres kancelarii syndyka:
Kancelaria Syndyka Janusza Woźnickiego
Al. Jerozolimskie 101/4, 02-011 Warszawa.
4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym za pośrednictwem Microsoft Teams, dnia 15 kwietnia 2021 r. o godzinie 11:00.
5. Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz operat szacunkowy zostaną udostępnione zainteresowanym mailowo.

Cena: 21 600 zł brutto
Dodano: 9 marca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa Białołęka
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]