Syndyk sprzeda mieszkanie.

Opis:

Syndyk masy upadłości Tomasza Orłowskiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza przetarg na SPRZEDAŻ UDZIAŁU W PRAWIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż udziału wynoszącego 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu numer 72 położonego w Chorzowie przy ul. Księcia Władysława Opolskiego 9, o powierzchni użytkowej 60,50 m2 dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1C/0008873/0.

Cena wywoławcza wynosi 100% wartości oszacowania to jest 81 602,56 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w Biurze Syndyka w Katowicach przy ul. PCK 10/7 w terminie do dnia 13 stycznia 2022 roku do godziny 16:00 (decyduje data i godzina wpływu) pisemnej oferty spełniającej wszystkie wymogi określone regulaminem przetargu oraz wpłacenie wadium w wysokości 8 160,26 zł. Regulamin oraz pozostałe dokumenty przetargowe dostępne są w Biurze Syndyka w Katowicach przy ul. PCK 10/7 oraz pod adresem www.bbpg@pl/syndyk/tomaszorlowski.zip. Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym przetargiem oraz informacje dotyczące trybu składania ofert można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00 pod nr. tel. 32 750-62-69 oraz pod adresem e-mail: syndyk-przetarg@omgm.pl.

Cena: 81 602 zł netto
Dodano: 28 grudnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Chorzów, Księcia Władysława Opolskiego
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]