Syndyk sprzeda mieszkanie 2 pokojowe Ostróda, Wojska Polskiego

Opis:

Syndyk Masy Upadłości Pana Martina Beniamina Tobolak (Sygn. Akt V GUp „of“ 153/21), ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki nieruchomość lokalowej stanowiącej lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 56,28 m2, położony jest na I piętrze budynku i składa się on z dwóch pokoi, pokoju z aneksem kuchennym, łazienki i przedpokoju. Do lokalu przynależy piwnica nr 1 o powierzchni 3,10 m2. położony przy ul. Wojska Polskiego 3 w Ostródzie wraz z udziałem 5938/140594 w częściach wspólnych budynku, prawie własności gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 154/32 (obręb nr 8) o powierzchni 0,1645 ha, ujawniona w KW nr EL1O/00046721/7. Dla lokalu prowadzona jest Księga Wieczysta nr EL1O/00046813/9 oraz prawo do wyłączonego korzystania z miejsca postojowego nr 2 (udział 1/10), zlokalizowanego w garażu podziemnym (hali garażowej) przy ulicy Wojska Polskiego 3, dla którego prowadzona jest Księga Wieczysta nr EL1O/00046722/4.

Nieruchomość lokalowa wraz z udziałem w hali garażowej zostały oszacowana przez Rzeczoznawcę majątkowego ma wartość 356.000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych).

Księgi wieczyste dla w/w nieruchomości są prowadzone przez Sąd Rejonowy w Ostródzie

Sprzedaż wyżej opisanych nieruchomości może nastąpić za cenę nie niższą niż wartość oszacowania. Do ceny doliczone zostaną ewentualne należne podatki według obowiązujących przepisów.

Pisemne oferty nabycia z ceną nie niższą niż wartość oszacowania nieruchomości należy składać w zapieczętowanej kopercie z adnotacją “Oferta Sygn. Akt V GUp „of“153/21)” na adres Kancelaria Syndyka ul. Jowisza 27, Nowa Wieś, 14-200 Iława w terminie do dnia 28.11.2022 r. Składający ofertę jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami określonymi Postanowieniem Sędziego – komisarza oraz wpłaty wadium w kwocie 10% wartości nieruchomości na rachunek masy upadłości w Brodnickim Banku Spółdzielczym nr 43 9484 1121 3009 0123 5702 0001.

Otwarcie ofert i sprzedaż odbędzie się w dniu 30.11.2022 r o godzinie 14,30 w drodze konkursu ofert powiązanego z aukcją na bazie złożonych ofert, stosownie do przepisów Prawa upadłościowego, Kodeksu Cywilnego oraz warunków określonych w Postanowieniu Sądu w Kancelarii syndyka ul. Jowisza 27, Nowa Wieś, 14-200 Iława.

Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert a także zamknięcia konkursu ofert powiązanego z aukcją bez dokonania wyboru.

Ze szczegółowym wykazem przedmiotów ofert oraz operatami szacunkowymi można zapoznać się w Biurze Syndyka. Nieruchomość można oglądać po uzgodnieniu z syndykiem. Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 502 542 609 w godz. od 9 do 16.

Kontakt:
Syndyk Antoni Paciorkowski
tel: 502 542 609

Cena: 356 000 zł netto
Dodano: 4 listopada 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Ostróda, Wojska Polskiego
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]