Syndyk sprzeda mieszkanie 3 pokojowe Ostróda, Henryka Sienkiewicza

Opis:

Syndyk Masy Upadłości Pana Arkadiusza Haba (Sygn. Akt V GUp „of“ 81/20), ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki udziału 1/6 w nieruchomość lokalową – lokal mieszkalny nr 6 o pow. użytk. 80,89 m.kw położony w budynku przy ul. Sienkiewicza 24 w Ostródzie. Dla lokalu prowadzona jest Księgą wieczysta nr. EL1O/00025688/0 wraz z udziałem 10/100 w częściach wspólnych budynku oraz prawie własności gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 41/4 (obręb nr. 9) o pow. 0,0397 ha, ujawniona w Kw nr EL1O/00019035/3. Zgodnie z danymi ujawnionymi w ewidencji budynków przedmiotowy budynek został wybudowany w 1890 r. Stan techniczny budynku jest dobry. Przedmiotowy lokal położony jest na II piętrze budynku i składa się on z trzech pokoi, kuchni, komórki, łazienki z WC i przedpokoju. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 15,75 m.kw. Standard wykończenia lokalu przyjęto jako średni.

Udział 1/6 w nieruchomości zostały oszacowane przez Rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 41.300,00 zł

Księgi wieczyste dla w/w nieruchomości są prowadzone przez Sąd Rejonowy w Ostródzie

Sprzedaż wyżej opisanego udziału 1/6 nieruchomości może nastąpić za cenę nie niższą niż wartość oszacowania. Do ceny doliczone zostaną ewentualne należne podatki według obowiązujących przepisów.

Pisemne oferty nabycia z ceną nie niższą niż wartość oszacowania udziału w nieruchomości należy składać w zapieczętowanej kopercie z adnotacją “Oferta Sygn. Akt V GUp „of“ 81/20)” na adres Kancelaria Syndyka ul. Jowisza 27, Nowa Wieś, 14-200 Iława w terminie do dnia 23.11.2022 r. Składający ofertę jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami określonymi Postanowieniem Sędziego – komisarza oraz wpłaty wadium w kwocie 10% wartości nieruchomości na rachunek masy upadłości w Santander Bank Polska S.A. Nr 70 1090 2590 0000 0001 4687 9532.

Otwarcie ofert i sprzedaż odbędzie się w dniu 25.11.2022 r o godzinie 14,00 w drodze konkursu ofert powiązanego z aukcją na bazie złożonych ofert, stosownie do przepisów Prawa upadłościowego, Kodeksu Cywilnego oraz warunków określonych w Postanowieniu Sądu w Kancelarii syndyka ul. Jowisza 27, Nowa Wieś, 14-200 Iława.

Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert a także zamknięcia konkursu ofert powiązanego z aukcją bez dokonania wyboru.

Ze szczegółowym wykazem przedmiotów ofert oraz operatami szacunkowymi można zapoznać się w Biurze Syndyka. Nieruchomość można oglądać po uzgodnieniu z syndykiem. Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 502 542 609 w godz. od 9 do 16.

Kontakt:
Syndyk Antoni Paciorkowski
tel: 502 542 609

Cena: 41 300 zł brutto
Dodano: 4 listopada 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Ostróda, Henryka Sienkiewicza
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]