Syndyk sprzeda mieszkanie

Opis:

Przedmiotem sprzedaży jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 13 przy ul. Więźniów Oświęcimia w Oświęcimiu składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju o powierzchni 37,67 m2 + przynależna piwnica nr 2. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Oświęcimiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1E/00041433/7. Proponowana cena sprzedaży wynosi 170 000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych). Ze stanem prawnym, dokumentacją oraz operatem szacunkowym można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu z syndykiem (tel.: 506732142), w biurze syndyka w Katowicach, przy ul. Okrzei 15/279 lub w wersji elektronicznej. Oferty należy składać do dnia 02-07-2021 listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres „BIURO SYNDYKA ul. Okrzei 15/279; 40-126 Katowice z dopiskiem: „Oświęcim – VIII GUp 591/19”. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym w Biurze Syndyka w Katowicach, ul. Okrzei 15/279 w dniu 08-07-2021 o godzinie 11:00. Do rozstrzygnięcie konkursu wystarczy złożenie jednej oferty spełniającej warunki konkursu. Pełna treść znajduje się na stronach internetowych : dawro.pl oraz syndyk75.pl.

Cena: 170 000 zł brutto
Dodano: 16 czerwca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Oświęcim
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]