Syndyk sprzeda mieszkanie

Opis:

Opis

Syndyk masy upadłości wyznaczony w sprawie o syg. akt: VIII GUp 509/19 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych zaprasza do składania ofert do dnia 3 września 2021r., dotyczących sprzedaży w ramach pisemnego konkursu ofert spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 28 w budynku nr 6 przy os. Władysława Jagiełły w Brzesku. Dla przedmiotowego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 28 w budynku nr 6 przy os. Władysława Jagiełły w Brzesku założona jest Księga Wieczysta nr: TR1B/00052775/1, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Brzesku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Przedmiotowa nieruchomość usytuowana jest na III piętrze w budynku wielomieszkalnym i składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju. Do lokalu przylega balkon oraz komórka. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 60,58 m2.

Cena wywoławcza spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 28 w budynku nr 6 przy os. Władysława Jagiełły w Brzesku wynosi 260 000,00zł. (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych)

Cena minimalna została określona Postanowieniem Sędziego-Komisarza z dnia 19.10.2020 r. Warunkiem uczestnictwa w pisemnym konkursie ofert jest złożenie listownie pisemnej oferty w Kancelarii Syndyka: ul. Heltmana 5B, 30-565 Kraków, tel. 66*******99 w terminie do dnia 3 września 2021r. (liczy się data wpływu listu do kancelarii) i wpłacenie w terminie do dnia 3 września 2021r.wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. kwoty 26 000,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych) na rachunek bankowy syndyka masy upadłości prowadzony przez bank Alior Bank SA – nr konta 29 1060*******000 3130 0118 1105 (liczy się data zaksięgowania środków na rachunek bankowy syndyka masy upadłości).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 września 2021r.2021r. o godz. 11:30 w Kancelarii syndyka. Regulamin konkursu wraz ze sporządzonym operatem szacunkowym dostępny jest
w Kancelarii syndyka pod adresem jw.

Pełny operat szacunkowy biegłego do wglądu w Kancelarii Syndyka. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości codziennie od godz. 9:00 – 16:00 istnieje możliwość telefonicznego kontaktu.
Obejrzenie nieruchomości przewidziane jest w dniu 12 sierpnia 2021r. o godz. 09:00 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.

Syndyk Masy Upadłości niniejszym wyjaśnia, że sprzedaż w postępowaniu upadłościowym ma skutek sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 Prawa upadłościowego). Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania upadłego, także te powstałe po ogłoszeniu upadłości (m.in. art. 879 Kodeksu postępowania cywilnego).

Zapraszam do składania ofert
Iwona Filipak –Syndyk Masy Upadłości

ID: 681284887Wyświetlenia: 3573

Cena: 260 000 zł brutto
Dodano: 19 sierpnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Kraków
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]