Syndyk sprzeda mieszkanie 50 m2, ul. Górczewska, Metro Księcia Janusza

Opis:

Syndyk masy upadłości Alicji Wiaderny ogłasza konkurs ofert na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego – oznaczonego nr 42, zlokalizowanego przy ul. Górczewskiej 94/96 w Warszawie. Lokal mieszkalny posiada powierzchnię użytkową 50,00m2. Na jego układ funkcjonalny składają się trzy pokoje, kuchnia, przedsionek oraz łazienka. Lokal usytuowany jest na III kondygnacji tj. 2 piętrze budynku. Uprawniony korzysta z piwnicy nr 42.

Brak księgi wieczystej dla lokalu. Grunt na którym znajduje się budynek ma prowadzoną księgę wieczystą nr WA4M/00415927/1.

Cena wywoławcza wynosi 490 000,00 złotych.

Syndyk zorganizuje dwa terminy oględzin lokalu – 02.11.2021 r. o godz. 11:00 oraz 09.11.2021 r. o godz. 16:00.

Zainteresowani kupnem przedmiotu sprzedaży winni złożyć swoje oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert – Alicja Wiaderny, sygn. XVIII GUp 1303/19. NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 16 LISTOPADA 2021”, na adres: Biuro Syndyka Sz. Mojzesowicza, Lege Advisors Sp. z o. o., Al. Reymonta 12A, 01-842 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2021 roku godzina 16:00 oraz wpłacić wadium w wysokości 49 000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 74 1090 1014 0000 0001 4393 4476 (decyduje data wpływu).

Szczegółowe wymogi formalne ofert zawarte są w Regulaminie konkursu.

Otwarcie ofert nastąpi w czasie posiedzenia syndyka w dniu 16 listopada 2021 r., godzina 12:00. w Biurze Syndyka Sz. Mojzesowicza, Lege Advisors Sp. z o. o., Al. Reymonta 12A, 01-842 Warszawa. Z uwagi na trwający stan epidemii oferenci będą mogli uczestniczyć w posiedzeniu syndyka za pośrednictwem internetowej platformy do wideokonferencji (po uprzednim kontakcie z Biurem Syndyka).

W wypadku wpływu więcej niż jednej oferty, w dniu 17 listopada 2021 roku o godzinie 12:00 przy pomocy platformy do wideokonferencji zostanie przeprowadzona licytacja w trybie on-line. Kwota postąpienia wynosić będzie 5 000,00 zł.

Z Regulaminem konkursu oraz Operatem szacunkowym można zapoznać się po uprzednim kontakcie mailowym pod adresem likwidacja@legeadvisors.pl

Cena: 490 000 zł brutto
Dodano: 27 października 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa Wola
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]