Syndyk sprzeda mieszkanie 73,20 m2, ul.Strzeleckiego6, garaż podziemny

Opis:

Syndyk Masy Upadłości sprzeda z wolnej ręki prawa własności nieruchomości lokalowej położonej w Bydgoszczy, przy ul. Strzeleckiego 6-Fordon, lokal
nr 47 dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą nr BY1B/00181885/6 – poz. 3.1 spisu inwentarza oraz udziału w prawie własności lokalu
niemieszkalnego (garażu wielostanowiskowego) dla którego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą nr BY1B/00181450/8 – pozycja 3.2 spisu inwentarza, których opis i oszacowanie znajduje się w aktach niniejszej sprawy (karty od 12 do 54), za cenę nie niższą niż cena oszacowania, to jest 491100 zł (czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto złotych) netto dla lokalu mieszkalnego oraz 33700 zł (trzydzieści trzy tysiące siedemset złotych) dla udziału w prawie własności garażu wielostanowiskowego.
Do lokalu mieszkalnego przynależy pomieszczenie gospodarcze w piwnicy o pow. 4,60 m2. Program użytkowy lokalu: pokój z aneksem kuchennym, dwie sypialnie, łazienka, WC, przedpokój, niewielki balkon.
Budynek wzniesiony technologią tradycyjną w 2009 r.
Warunki sprzedaży:
– nabywca jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z zawarciem umowy;
– cena nabycia nieruchomości zostanie uiszczona w całości na rachunek bankowy masy upadłości przed zawarciem umowy sprzedaży;
Oferty należy składać na adres mailowy kancelarii syndyka lub osobiście w biurze syndyka. Operat szacunkowy nieruchomości dostępny do wglądu w kancelarii syndyka po uprzednim ustaleniu terminu lub mailowo na zapytanie.

Cena: 524 800 zł netto
Dodano: 26 stycznia 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Bydgoszcz
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]