Syndyk sprzeda mieszkanie

Opis:

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż w trybie „z wolnej ręki” udziału ½ w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 21 położonego w Hajnówce przy ul. Lipowej 43C o pow. 72,05 m2 wraz z udziałem 7205/173415 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności działki oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla którego to lokalu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BI2P/00030649/9, za cenę nie niższą niż 76.148,00 zł.
Oferty należy kierować drogą pocztową na adres: Kancelaria Syndyka Adaminy Partyckiej-Skrzypek, ul. Narutowicza 49/4, 20-016 Lublin do dnia 24 września 2021 r. (liczy się data stempla pocztowego). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 września 2021 r. Operat i regulamin konkursu znajduje się na stronie

Cena: 76 148 zł brutto
Dodano: 9 września 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Hajnówka
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]