Syndyk sprzeda Mieszkanie – kawalerka

Opis:

Oferta aktualna – możliwość umówienia bezpiecznej prezentacji. Zapraszamy!

Syndyk masy upadłości Beaty Wróblewskiej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt VGUp 4/20 ogłasza konkurs ofert na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w miejscowości Jesionka, gmina Wiskitki przy ulicy Długiej 7.

Lokal mieszkalny nr 1 posiada powierzchnię użytkową 35,37 m² ² (kuchnia, pokój, łazienka z w.c., wiatrołap, schowek).

Dla przedmiotowego lokalu Sąd Rejonowy w Żyrardowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PL1P/00030099/1.

Minimalna cena sprzedaży prawa własności lokalu wynosi 28.800,00 zł (dwadzieścia osiem tysięcy osiemset złotych).

Zainteresowani winni dokonać wpłaty wadium w wysokości 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) na rachunek masy upadłości prowadzony przez Credit Agricole Bank Polska S.A. o numerze 53 1940 1076 3166 5546 0000 0000 oraz złożyć oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2021 r. osobiście w Biurze Syndyka w Płocku, ul. Sienkiewicza 67 lok. 21 lub przesłać je listami poleconymi na adres Kancelarii Syndyka, ul. Lipowa 14, 09-408 Płock (decyduje data wpływu oferty).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 listopada 2021 r. w Biurze Syndyka w Płocku, ul. Sienkiewicza 67 lok. 21, 09-402 Płock, o godz. 12.40. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności oferentów.

Warunki konkursu oraz operat szacunkowy sprzedawanego lokalu dostępne są w Biurze Syndyka w Płocku przy ulicy Sienkiewicza 67 lok. 21. Warunki konkursu dostępne są również na stronie internetowej . Informacje można uzyskać również pod numerem telefonu 602-415-326.

Kontakt:
Syndyk Anna Kubera
tel: 602-415-326

Cena: 28 800 zł brutto
Dodano: 20 października 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Jesionka, Długa
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]