Syndyk sprzeda mieszkanie Kętrzyn, Dąbrowskiego 32

Opis:

SYNDYK UPADŁOŚCI

sprzeda z wolnej ręki

prawo własności lokalu mieszkalnego w Kętrzynie przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego nr 32A, dla którego prowadzona jest Księga Wieczysta KW nr OL1K/00036140/3. Lokal o powierzchni użytkowej 48,3 m2 zostanie sprzedany za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą niż 229.000,00 złotych, to jest wartością

oszacowaną przez rzeczoznawcę .

Pisemne oferty zawierające propozycje ceny zakupu należy składać do 21 kwietnia 2022 roku do godz. 15 00 ( decyduje data wpływu oferty) na adres biura syndyka:10-448 Olsztyn, ul. B. Głowackiego 28 lok. 607 z adnotacją „oferta na zakup lokalu w Kętrzynie”. Oferta, pod rygorem odrzucenia, powinna zawierać :

– imię i nazwisko lub nazwę firmy z adresem,

– proponowaną cenę nie niższą niż określona minimalna.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2022 r. o godzinie 9 30 w kancelarii syndyka. W sytuacji złożenia tożsamych cenowo ofert syndyk przeprowadzi aukcję między oferentami.

Sprzedający-syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia lub zamknięcia procedury sprzedażowej w całości lub w części bez wyłonienia nabywcy w każdym czasie i bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 609 689 966, operat szacunkowy jest dostępny do wglądu u syndyka.

Cena: 229 000 zł brutto
Dodano: 6 kwietnia 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Kętrzyn, Dąbrowskiego 32
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]