Syndyk sprzeda mieszkanie – Kutno, 3 pokoje

Opis:

Syndyk masy upadłości w postępowaniu sygn. akt XIV GUp 83/21 Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki prawa własności lokalu mieszkalnego położonego w Kutnie, przy ul. Warszawskie Przedmieście 6/2 dla którego Sąd Rejonowy w Kutnie prowadzi księgę wieczystą nr LD1K/00037729/6 – za cenę nie niższą niż 267 000,00 zł (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych).

Podstawowym kryterium przy wyborze oferty jest zaoferowanie najwyższej ceny.

Wszelkie koszty zawarcia umowy, takie jak: opłaty notarialne, w tym od wypisów aktu notarialnego, podatek od czynności cywilnoprawnych i koszty wpisów oraz wykreśleń w księdze wieczystej, obciążają nabywcę.

Oferty należy składać do dnia 22 kwietnia 2022 r. bezpośrednio lub listownie na adres: Kancelaria Adwokacka adw. Bartosz Zacharek, ul. Piotrkowska 270 lok. 412, 90-361 Łódź, koniecznie z wyraźnym dopiskiem „Oferta zakupu nieruchomości” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę i numer telefonu kontaktowego. W przypadku nadania oferty przez operatora pocztowego, decyduje data doręczenia przesyłki pod adresem syndyka.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium, w terminie wyznaczonym do składania ofert, przez oferenta na rachunek bankowy prowadzony w Banku PKO BP S.A. o numerze 09 1020 3408 0000 4702 0478 7505, w wysokości 26 700,00 zł (dwadzieścia sześć tysięcy siedemset złotych) ze wskazaniem w tytule przelewu „Wadium sygn. akt. XIV GUp 83/21”. Wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości w przypadku uczestnika, którego oferta została wybrana, a który uchylił się lub odstąpił od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez syndyka. Wadium wpłacone przez uczestnika, którego oferta została wybrana i który podpisał umowę sprzedaży, zalicza się na poczet ceny sprzedaży.

Wymogi dotyczące oferty, dodatkowe informacje na temat przedmiotu sprzedaży oraz Regulamin konkursu ofert można uzyskać po skierowaniu zapytania na adres mailowy syndyka, w wiadomości olx lub listownie na wyżej wskazany adres kancelarii syndyka.

Pozostałe informacje:

Lokal położony jest w budynku wielorodzinnym, 4 – piętrowym na parterze.
Mieszkanie w pełni rozkładowe, salon z balkonem.
Powierzchnia mieszkalna: 57,85 m2, pomieszczenie przynależne (piwnica) 4,69 m2. Lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, WC oraz przedpokoju.

Okna PVC, C.O., standard wykończenia: średni, typowy. Ogólny stan mieszkania: dobry, do odświeżenia lub niewielkiego remontu.
Salon, pokoje: na podłodze panele, ułożone na drewnianym parkiecie. Ściany i sufit pokryte gładzią. W przedpokoju terakota i gładź. W kuchni terakota, glazura i gładzie. Zlewozmywak z baterią naścienną. Łazienka z terakotą, ściany pokryte glazurą. Wanna, umywalka. WC pokryte glazurą.

Cena: 267 000 zł brutto
Dodano: 23 marca 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Kutno
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]