Syndyk sprzeda mieszkanie Leśmierz

Opis:

Syndyk Masy Upadłości prowadzący postępowanie upadłościowe, które toczy się przed Sądem Rejonowym w Toruniu V Wydział Gospodarczy o sygn. akt V GUp 98/20, oferuje do sprzedaży z wolnej ręki prawo własności nieruchomości lokalowej położonej w Leśmierzu 3/7, 95-035 Ozorków, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1G/00074421/4 oraz udział w prawie własności nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą
nr LD1G/00074417/3 za cenę nie niższą niż cena oszacowania, która wynosi 53.000 złotych.

Na żądanie syndyk udostępni operat szacunkowy nieruchomości.

Lokal do generalnego remontu.
Oferty należy przesyłać na adres kancelarii syndyka.

Regulamin sprzedaży i informacje dotyczące składania ofert dostępne są na stronie internetowej syndyka w zakładce Ogłoszenia. www.adwokat-luka.pl

Istnieje możliwość przesłania regulaminu na wskazany adres e-mail.

Cena wywoławcza: 53.000 złotych.

Termin składania ofert: 27 września 2021 roku do godziny 15.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem OFERTA LEŚMIERZ.

Otwarcie ofert: 28 września 2021 roku o godzinie 18.00 w Kancelarii Syndyka.

Syndyk Tomasz Łuka

Cena: 53 000 zł brutto
Dodano: 13 września 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Leśmierz
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]