Syndyk sprzeda mieszkanie Mysłowice

Opis:

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny przetarg na SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności nieruchomości lokalowej położonej w Mysłowicach przy ul. Wysockiego 12/3 (KW nr KA1L/00035669/4), o powierzchni 52,10 m2, wraz z udziałem wynoszącym 5210/438800 w nieruchomości wspólnej (KW nr KA1L/00007953/7).

Cena wywoławcza wynosi 131 200,00 zł netto.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty spełniającej wszystkie wymogi przewidziane regulaminem przetargu najpóźniej do dnia 4 stycznia 2022 r. do godz. 14.00 lub jej przesłanie pocztą na adres Biura Syndyka, ul. PCK 10/7, 40-057 Katowice (decyduje data i godzina wpływu do biura syndyka). Z regulaminem przetargu można zapoznać się drogą elektroniczną pod adresem syndyk-przetarg@wp.pl od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 16.00.

Dodatkowe informacje można uzyskać pocztą elektroniczną pod adresem syndyk-przetarg@wp.pl  lub pod nr tel. 32/ 750 62 69, 32/ 733 37 46, 501 667 006.

Cena: 131 200 zł netto
Dodano: 30 listopada 2021
Województwo:
Lokalizacja: Mysłowice
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]