Syndyk sprzeda mieszkanie Olkusz

Opis:
Syndyk masy upadłości osoby fizycznej Haliny Olesińskiej (VIII GUp 349/20) ogłasza konkurs ofert. Przedmiotem sprzedaży jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w zasobach Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oznaczonego numerem 53 o powierzchni 35,75 m2 składającego się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju oraz łazienki z WC, położonego na parterze budynku wielomieszkaniowego nr 5 przy ulicy Mikołaja Reja w Olkuszu, dla którego to prawa Sąd Rejonowy w Olkuszu prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1O/00064117/3. Proponowana cena sprzedaży wynosi 170 000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych). Ze stanem prawnym, dokumentacją oraz operatem szacunkowym można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu z syndykiem (tel.: 506732142), w biurze syndyka w Katowicach, przy ul. Okrzei 15/279 lub w wersji elektronicznej. Oferty należy składać do dnia 10-08-2021 listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres „BIURO SYNDYKA ul. Okrzei 15/279; 40-126 Katowice z dopiskiem: „Olkusz – VIII GUp 349/20”. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym w Biurze Syndyka w Katowicach, ul. Okrzei 15/279 w dniu 12-08-2021 o godzinie 11:00. Do rozstrzygnięcie konkursu wystarczy złożenie jednej oferty spełniającej warunki konkursu. Pełna treść znajduje się na stronach internetowych : dawro.pl oraz syndyk75.pl

Dodatkowe informacje

Cena: 170 000 zł brutto
Dodano: 16 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Olkusz
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]