Syndyk sprzeda mieszkanie przy ul. Małachowskiego

Opis:

Szczegóły ogłoszenia: Powierzchnia:49,18 m² Liczba pokoi:2 Piętro:5 Rok budowy:2006

Syndyk masy upadłości

Bożeny Książek w upadłości

sygn. akt XIX GUp 1054/20

sprzeda

w trybie z wolnej ręki

 PRAWO WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO NR 171

usytuowanego w budynku wielorodzinnym przy ul. Małachowskiego 1 w Markach,

dla którego urządzona jest księga wieczysta o numerze WA1W/00076520/6

wraz z związanym z tym lokalem udziałem w wysokości 4819/1177379

w prawie własności działek o numerach ewidencyjnych 20/1, 20/2, 21/1, 21/2 z obrębu 3-03, objętych KW WA1W/00015977/9

  • Opis przedmiotu sprzedaży: Lokal o pow. użytkowej 49,18 m2, składający się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki. Budynek wzniesiony w 2006 r.
  • Tryb sprzedaży: Sprzedaż określona niniejszym obwieszczeniem zostanie przeprowadzona w trybie z wolnej ręki z uwzględnieniem przepisów Prawa upadłościowego.
  • Cena wywoławcza: 341.800,00 zł brutto
  • Warunki sprzedaży: Sędzia-Komisarz postanowieniem z dnia 29 grudnia 2020 r. zatwierdził warunki sprzedaży określone szczegółowym regulaminem. Pisemny egzemplarz regulaminu zainteresowane podmioty otrzymają wraz z materiałami merytorycznymi dotyczącymi przedmiotu sprzedaży.
  • Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 9 marca 2021 r. włącznie, osobiście w Kancelarii Syndyka Maksymiliana Wrzesińskiego, ul. Belgijska 11 lok. 5, 02-511 w godz. 10:00-15:00, względnie wysłać ofertę na adres kancelarii listem poleconym w sposób i według zasad określonych regulaminem. OFERTA MUSI ZAWIERAĆ ELEMENTY WSKAZANE W REGULAMINIE SPRZEDAŻY.
  • Wadium: należy wpłacić na rachunek bankowy wskazany treścią regulaminu do dnia 9 marca  2021 r. włącznie wadium w kwocie 35.000,00 zł, przy czym za datę wniesienia wadium uważany będzie dzień jego wpływu na podany rachunek bankowy sprzedającego.
  • Informacje i materiały: Materiały merytoryczne dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży oraz szczegółowy regulamin wraz z wzorami wymaganych regulaminem oświadczeń można otrzymać w Kancelarii Syndyka w Warszawie, ul. Belgijska 11 lok. 5, tel.: 22 2035757, e-mail: w godz. 10:00 – 15:00. Nieruchomość będącą przedmiotem sprzedaży można oglądać i lustrować po wcześniejszym uzgodnieniu.
  • Termin otwarcia ofert: W dniu 10 marca 2021 r. o godz. 12:00 w Kancelarii Syndyka Maksymiliana Wrzesińskiego (adres j.w.) syndyk przystąpi do publicznego otwarcia złożonych ofert pisemnych, a następnie w razie konieczności przeprowadzi aukcję ustną, której zasady określa regulamin sprzedaży.
  • Zastrzeżenie: Sprzedający-syndyk zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia, względnie zamknięcia procedur przetargowo-aukcyjnych bez wyłonienia nabywcy w każdym czasie, również z innych przyczyn niż określonych treścią regulaminu. Prawo to przysługuje również Sędziemu-Komisarzowi nadzorującemu postępowanie upadłościowe masy upadłości, w skład której wchodzi nieruchomość objęta niniejszym regulaminem.

 

 
Cena: 341 800 zł brutto
Dodano: 19 lutego 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Marki
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]