Syndyk sprzeda mieszkanie Pszczyna

Opis:

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

ogłasza pisemny przetarg na SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności nieruchomości lokalowej położonej w Pszczynie przy ul. Katowickiej 20 (KW nr KA1P/00037906/6), o powierzchni 59,40 m2, wraz z udziałem wynoszącym 5210/438800 w nieruchomości wspólnej (KW nr KA1P/00037738/7).

Cena wywoławcza wynosi 99 200,00 zł netto.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty spełniającej wszystkie wymogi przewidziane regulaminem przetargu najpóźniej do dnia 11 lutego 2022 r. do godz. 14.00 lub jej przesłanie pocztą na adres Biura Syndyka, ul. PCK 10/7, 40-057 Katowice (decyduje data i godzina wpływu do biura syndyka).

Z regulaminem przetargu można zapoznać się drogą elektroniczną pod adresem syndyk-przetarg@wp.pl od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 16.00. Dodatkowe informacje można uzyskać pocztą elektroniczną pod adresem syndyk-przetarg@wp.pl  lub pod nr tel. 32/ 750 62 69, 32/ 733 37 46, 501 667 006.

Cena: 99 200 zł netto
Dodano: 2 grudnia 2021
Województwo:
Lokalizacja:
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]