Syndyk sprzeda mieszkanie Ruda Śląska

Opis:

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny przetarg na SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

 

Przedmiotem przetargu jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nr 7, położonego w Rudzie Śląskiej przy ul. Szczęść Boże 54, o powierzchni 46,15 m2, będącego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Rudzie Śląskiej, dla którego to prawa nie urządzono księgi wieczystej

 

Cena wywoławcza wynosi 90 400,00 zł netto.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty spełniającej wszystkie wymogi przewidziane regulaminem przetargu najpóźniej do dnia 27 maja 2021 r. do godz. 14.00 lub jej przesłanie pocztą na adres Biura Syndyka, ul. PCK 10/7, 40-057 Katowice (decyduje data i godzina wpływu do biura syndyka). Z regulaminem przetargu można zapoznać się drogą elektroniczną pod adresem lub w biurze syndyka od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 16.00. Dodatkowe informacje można uzyskać pocztą elektroniczną pod adresem syndyk-przetarg@wp.pl  lub pod nr tel. 32/ 750 62 69, 32/ 733 37 46, 501 667 006.

Cena: 90 400 zł brutto
Dodano: 30 kwietnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Ruda Śląska
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]