Syndyk sprzeda mieszkanie ul. Odkryta, Warszawa-Mokotów

Opis:

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt XIX GUp 342/19, ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki prawa własności do lokalu mieszkalnego nr 49 usytuowanego na dziesiątej kondygnacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego, o powierzchni użytkowej 44,20 m2 wraz z udziałem 4420/294569 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, położonego w Warszawie, dzielnicy Białołęka, przy ul. Odkrytej 44A, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze WA3M/00404525/6.

Minimalna cena sprzedaży wynosi 322.200,00 zł (trzysta dwadzieścia dwa tysiące dwieście złotych 00/100) brutto.

Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 marca 2021 r. włącznie, osobiście w siedzibie Kancelarii Syndyka, ul. Jana Pawła II 49 D, 62 – 510 Konin lub przesłać na adres Kancelarii listami poleconymi bądź przesyłką kurierską (decyduje data wpływu do Kancelarii).

Wadium należy wpłacić w wysokości 32.220,00 zł (trzydzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia złotych 00/100) na konto zamieszczone w regulaminie sprzedaży z wolnej ręki.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 30 marca 2021 r., przy ul. Juliana Bartoszewicza 3/9,
00 – 337 Warszawa, o godzinie 11:00.

Operat szacunkowy oraz regulamin sprzedaży z wolnej ręki dostępny jest w Kancelarii Syndyka,
ul. Jana Pawła II 49 D, 62 – 510 Konin.

Dodatkowe informacje na temat sprzedaży można uzyskać drogą mailową: kancelaria@nowackagornicki.pl.

Cena: 322 200 zł brutto
Dodano: 10 marca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]