Syndyk sprzeda mieszkanie w Budachowie

Opis:

Syndyk sprzeda nieruchomość – lokal mieszkalny położony w Budachowie (Budachów 104), gmina Bytnica, powiat krośnieński.

Lokal położony jest na pierwszej kondygnacji budynku (wysoki parter), składa się z przedpokoju, kuchni, łazienki oraz dwóch pokoi, z których jeden został podzielony ścianką działową na dwa mniejsze pokoje, o łącznej powierzchni 49,00 m2, w tym powierzchnia piwnicy 4,80 m2. System ogrzewania centralny, kuchnia zasilana gazem butlowym.

Lokal jest w średnim stanie technicznym, występują elementy do remontu.

Syndyk nie ponosi odpowiedzialności za stan i wady nieruchomości, w szczególności wyłączona jest odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

Sprzedaż jest dokonywana w postępowaniu upadłościowym i ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.

Nieruchomość zostanie sprzedana osobie, która złoży syndykowi najkorzystniejszą, pisemną ofertę zakupu nieruchomości. Ofertę można złożyć listem poleconym albo osobiście w kancelarii syndyka, ul. Sobieskiego 18, Zielona Góra w terminie do dnia 26.11.2021 r. (decyduje data wpływu).

 

Oferta powinna zawierać:

1) wskazanie nieruchomości;

2) wskazanie danych nabywcy (nabywców);

3) oferowaną cenę zakupu, nie niższą niż 110.000 zł;

4) termin związania ofertą, nie krótszy niż do dnia 31.01.2022 r.;

Syndyk nie przewiduje konieczności wpłaty wadium ani zawierania umów przedwstępnych (warunkowych). Umowa sprzedaży zostanie zawarta w styczniu 2022 r.

Oględziny nieruchomości będą możliwe po telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Cena: 110 000 zł brutto
Dodano: 3 listopada 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Budachów 104
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]