Syndyk sprzeda mieszkanie w Górze

Opis:

Syndyk prowadzący postępowanie upadłościowe osoby fizycznej

SPRZEDA
lokal mieszkalny w Górze przy ulicy Reymonta nr 15, lokal mieszkalny nr 6, KW LE1G/00095060/1
za łączną cenę nie niższą, niż 180.900 PLN

Warunki ogólne konkursu:
1. Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z warunkami zawartymi w Regulaminie, opublikowanym na stronie internetowej www.ko-restrukturyzacja.pl
2. Termin składania ofert upływa 20 stycznia 2022r.
3. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena.
4. Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, prawo odrzucenia oferty, prawo unieważnienia konkursu ofert w całości bez podania przyczyny, prawo unieważnienia wyniku konkursu ofert bez podania przyczyny oraz prawo odstąpienia od oferty bez podania przyczyny.

Regulamin uzyskać można na stronie internetowej www.ko-restrukturyzacja.pl lub w siedzibie syndyka ul. Bóżnicza 1/28, Poznań, tel 61-2270942.

Cena: 180 900 zł brutto
Dodano: 3 grudnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Góra
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]