Syndyk sprzeda mieszkanie w Lubinie

Opis:

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż mieszkania wchodzącego w skład masy upadłości Wanny Sukiennik w upadłości (24.12.2021)

Z przedmiotem przetargu będzie można się zapoznać w dniu otwartym, zaplanowanym na 08.01.2022 r. w godzinach od 11:00 do 12:00.

Wierzyciele w postępowaniu upadłościowym Wandy Sukiennik w upadłości (V GUp 139/21) nie wnieśli sprzeciwu do warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości lokalowej znajdującej się w budynku wielorodzinnym położonym w Lubinie przy ul. Krasickiego 3, na działce ewidencyjnej nr 213 z obrębu nr 4 w skład której wchodzi lokal mieszkalny nr 12 o powierzchni użytkowej 27,50 m2, pomieszczenie przynależne (piwnica) o powierzchni 2,60 m2 oraz udział 23/10.000 w nieruchomości wspólnej – w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu o powierzchni 10.546 m2 (KW nr LE1U/00054201/6). Wartość oszacowania nieruchomości wynosi 110.000 zł. Cena wywoławcza wynosi 100% wartości oszacowania 110.000  zł.

Oferty w zamkniętych kopertach z wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – MASA UPADŁOŚCI WANDA SUKIENNIK” należy składać do dnia 20.01.2022 r. godzina 12.00 na adres: Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław, w godzinach pracy kancelarii (od 10:00 do 15:00) lub przesłać pocztą (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 21.01.2022 roku o godzinie 12:00 w: Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 10.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 29 1140 1140 0000 3653 8900 1023 z dopiskiem „Wadium MASA UPADŁOŚCI Wanda Sukiennik „.

Szersze informacje na temat procedury przetargowej można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego.syndykowie.pllub za pośrednictwem poczty elektronicznej:

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego ().

Cena: 110 000 zł brutto
Dodano: 3 stycznia 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Lubin
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]