Syndyk sprzeda mieszkanie w Tomaszowie Maz. 36,60 m²

Opis:

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Eweliny Kuc (sygn. akt: V GUp 79/19) sprzeda z wolnej ręki spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 13 wraz z komórką, położonego przy ul. Nadrzecznej 28 w Tomaszowie Mazowieckim, woj. łódzkie, I piętro, o pow. użytkowej 36,6 m2, dla którego nie jest prowadzona księga wieczysta. Lokal jest usytuowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, na działce nr 850, obręb 7, o obszarze 368 m2, dla której to nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr PT1T/1950 9/3.

Cena wywoławcza: 123.500,00 zł.

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 marca 2021 r. (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka) poprzez przesłanie ich listami poleconymi do biura syndyka (adres: Syndyk Krystian Tkacz, 02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 200 bud. 5 lok. 7, z dopiskiem „Oferta E. Kuc”).

Oferta powinna zawierać m.in. dokładne oznaczenie oferenta, dokładne oznaczenie przedmiotu oferty, oferowaną cenę (również słownie), wyraźną akceptację wszystkich warunków sprzedaży (regulaminu sprzedaży) oraz czytelny podpis oferenta.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 marca 2021 r. o godz. 12:00.

Zakup możliwy jedynie po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych oraz po wpłacie wadium w kwocie 12.000,00 zł.

W sprawie dodatkowych informacji (m.in. regulaminu sprzedaży, operatu szacunkowego) prosimy o kontakt telefoniczny (602 268 645 w godz. 10:00-17:00)

 

Cena: 123 500 zł brutto
Dodano: 19 lutego 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Tomaszów Mazowiecki
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]