Syndyk sprzeda mieszkanie w Warszawie

Opis:

Syndyk Inwestplan Czapelska 25 Sp. z o. o. w Warszawie (sygn. akt XVIII GUp 189/20) ogłasza przetarg na sprzedaż, w trybie z wolnej ręki, lokali mieszkalnych i niemieszkalnych (w stanie deweloperskim) położonych w budynku przy ul. Czapelskiej 25 w Warszawie, KW budynku nr WA6M/00149899/3, za ceny netto (plus stawka VAT obowiązująca dla danego lokalu) wynikającej z oszacowania biegłego dla wartości rynkowej, wymienionych poniżej:

1.      Lokal mieszkalny nr 4 o pow. 70,57 m2położony na I piętrze (II kondygnacja). Cena wywoławcza 618.000,00 zł netto.

2.      Lokal mieszkalny nr 8 o pow. 63,44 m2położony na I piętrze (II kondygnacja). Cena wywoławcza 556.000,00 zł netto.

3.      Lokal mieszkalny nr 18 o pow. 70,36 m2położony na II piętrze (III kondygnacja). Cena wywoławcza 616.000,00 zł netto.

4.      Lokal mieszkalny nr 23 o pow. 46,35 m2położony na II piętrze (III kondygnacja). Cena wywoławcza: 418.000,00 zł netto.

5.      Lokal użytkowy nr U1 o pow. 267 m2położony na parterze (I kondygnacja). Cena wywoławcza: 1.941.000,00 zł netto.

6.      Lokal użytkowy nr U2 o pow. 277,01 m2położony na parterze (I kondygnacja). Cena wywoławcza 2.013.000,00 zł netto.

 

Szczegółowy opis nieruchomości i wycena oraz Regulamin Przetargu znajdują się na stronie syndyk info pl oraz w czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy przy ul. Czerniakowskiej 100A.

 

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 18 sierpnia 2021 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa, w godz. 12.00-14.00 lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem na adres: biuro(malpa)kancelariak2 pl oraz faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

 

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacja). O fakcie przeprowadzenia aukcji i jej terminie oraz miejscu oferenci zostaną poinformowani przez syndyka pocztą elektroniczną do dnia 25 sierpnia 2021 r.

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem:biuro(malpa)kancelariak2 pl

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w następujących kwotach:

1.      Lokal mieszkalny nr 4 – 60.000,00 zł;

2.      Lokal mieszkalny nr 8 – 55.000,00 zł;

3.      Lokal mieszkalny nr 18 – 60.000,00 zł;

4.      Lokal mieszkalny nr 23 – 40.000,00 zł;

5.      Lokal użytkowy nr U1 – 190.000,00 zł:

6.      Lokal użytkowy nr U2 – 200.000,00 zł

 

 

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

Cena: 618 000 zł brutto
Dodano: 9 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]