Syndyk sprzeda mieszkanie w Warszawie

Opis:

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż, w trybie z wolnej ręki, lokalu mieszkalnego lokalu mieszkalnego nr 43 o pow. 45,80 m2, położonego w budynku wielorodzinnym przy ul. Wejherowskiej 6 w Warszawie, KW nr WA3M/00200647/7.

Cena wywoławcza 396.000,00 zł brutto

Szczegółowy opis nieruchomości i wycena oraz Regulamin Przetargu znajdują się na stronie syndyk info pl oraz do wglądu, w biurze syndyka (po uprzednim ustaleniu terminu) ul. Wspólna 35 lok 17, 00-519 Warszawa.

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 10 września 2021 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, skan mailem na adres: biuro (malpa) kancelariak2 pl lub faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacja). O fakcie przeprowadzenia aukcji i jej terminie oraz miejscu oferenci zostaną poinformowani przez syndyka pocztą elektroniczną do dnia 17 września 2021 r.

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem:biuro (malpa) kancelariak2 pl

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 40.000,00 zł.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

Cena: 396 000 zł brutto
Dodano: 24 sierpnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa, Targówek
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]