Syndyk sprzeda mieszkanie w Warszawie

Opis:

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI CENTRUM HANDLOWEGO AGORA SP. Z O. O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ W WARSZAWIE

ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości w postaci lokalu mieszkalnego nr 66 o pow. 35,31 m² znajdującego się w nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Przy Agorze 17, dz. ew. 5/4, KW nr WA1M/00338902/5 (lokal zamieszkały) wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 4353/920463.

Cena wywoławcza 330.000,00 zł brutto (zwolnione z VAT).

Szczegółowy opis nieruchomości i wycena oraz Regulamin Przetargu znajdują się na stronie syndyk info pl oraz w czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy przy ul. Czerniakowskiej 100A.

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 19 listopada 2021 r. w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XVIII Wydział ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Sądu, nie zaś data nadania), sygn. akt XVIII GUp 31/19.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 listopada 2021 r. w gmachu Sądu, sala nr 14 o godzinie 11.30.

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: biuro (malpa) kancelariak2 pl.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 30.000,00 zł.

Cena: 330 000 zł brutto
Dodano: 2 września 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa Bielany
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]