Syndyk sprzeda mieszkanie w Wolenicach

Opis:

UWAGA cena to 4.500 zł!!!

Z przedmiotem przetargu będzie można się zapoznać w dniu otwartym, zaplanowanym na 06.11.2021 r. w godzinach od 11:00 do 12:00.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności do lokalu mieszkalnego nr 2, położonego we wsi Wolenice 3, gmina Rozdrażew, powiat krotoszyński ( KW nr KZ1R/00028852/3). Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 43,2 m2 składa się z 2 pokoi i kuchni oraz przynależnego pomieszczenia gospodarczego o powierzchni 7,50 m2. Wartość oszacowania nieruchomości wynosi 4.500,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 100% wartości oszacowania 4.500,00 zł.

Oferty w zamkniętych kopertach z wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – MASA UPADŁOŚCI POTEREK – PRZETARG” należy składać do dnia 15.11.2021 r. godzina 12.00 na adres: Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław, w godzinach pracy kancelarii (od 10:00 do 15:00) lub przesłać pocztą (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 16.11.2021 roku o godzinie 12:00 w: Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 1.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 28 1140 1140 0000 3653 8900 1041 z dopiskiem „WADIUM – MASA UPADŁOŚCI POTEREK – PRZETARG „.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (, pod tel. 513 147 409 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego.

 

Cena: 4 500 zł brutto
Dodano: 2 listopada 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Wolenice 3
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]