Syndyk sprzeda mieszkanie we wsi Mlewiec

Opis:

W postępowaniu o sygn. V GUp 377/21 syndyk sprzeda prawo własności lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w miejscowości Mlewiec 9/2, 87-410 Kowalewo Pomorskie, dla której Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr TO1G/00012932/7 za cenę nie niższą niż 41.000,00 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy złotych 00/100)

Oferty zgodne z warunkami sprzedaży należy składać do dnia 15 marca 2022 roku osobiście lub listem poleconym na adres: Syndyk Anna Grudzień-Kurpiewska, Al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 17 marca 2022 roku o godzinie 13:00 w Kancelarii Syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej.

Operat szacunkowy oraz warunki sprzedaży są udostępnione do wglądu w Kancelarii syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej – Al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa, w godz. 8.00 – 16.00.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Cena: 41 000 zł brutto
Dodano: 19 lutego 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Mlewiec
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]