Syndyk sprzeda mieszkanie Zawiercie

Opis:

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzającej działalności gospodarczej sprzeda „z wolnej ręki” zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie sprzedaży :

Prawo własności lokalu mieszkalnego o powierzchni 55,70 m2 oznaczonego numerem 27, mieszczącego się w budynku numer 25B w Zawierciu przy ul. Paderewskiego, gmina Zawiercie, powiat Zawiercie

za cenę:

nie niższą niż 248 500,00 złotych

( słownie : dwieście czterdzieści osiem tysięcy pięćset złotych 00/100 )

stanowiącej 100 % ceny oszacowania.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 60*******98,

Oferty z zaproponowaną ceną należy przesyłać do dnia 04-go marca 2022 roku na adres biura syndyka:

Kancelaria Syndyka

Marcin Karcz

ul. Sieradzka 18

98-300 Wieluń

lub złożyć w biurze syndyka z podaniem sygnatury akt VIII GUp 308/21 i dopiskiem „OFERTA”.

Syndyk zastrzega sobie możliwość odstąpienia od sprzedaży nieruchomości bez podania przyczyn oraz swobodnego wyboru oferenta.

Cena: 248 500 zł brutto
Dodano: 9 lutego 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Zawiercie
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]