Syndyk sprzeda należność z tytułu udziału w majątku wspólnym

Opis:

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec osoby fizycznej (upadłość konsumencka) zaprasza do składania ofert na zakup należności upadłego z tytułu udziału w majątku wspólnym upadłego małżonka o wartości nominalnej 7500 zł za cenę nie niższą niż 500 zł (słownie: pięćset złotych).

Szczegółowych informacji udziela syndyk pod nr tel. 509 728 603 oraz e-mail: n.p.matulewicz@grantfinance.pl

Cena: 500 zł brutto
Dodano: 26 października 2021
Województwo:
Lokalizacja:
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]