Syndyk sprzeda należność

Opis:

Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert na zakup należności wobec osoby fizycznej o wartości nominalnej 3 987,33 zł jako należności głównej oraz odsetkami w kwocie 4 389,36 zł na dzień 30.11.2020 r. i dalsze odsetki w  kwocie 2,52 zł dziennie, za cenę nie mniejszą niż  200,00 zł.

Należność wynika z prawomocnego wyroku Sądu z dnia 23.07.2010r.,

Aktualnie prowadzona jest egzekucja komornicza z wynagrodzenia dłużnika, (wpływ około 20 zł miesięcznie) oraz egzekucja komornicza z 3 nieruchomości.

Szczegółowych informacji udziela syndyk pod nr tel. 601 627 391 oraz e-mail: biuro@grantfinance.pl Ofertę na zakup należności należy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@grantfinance.pl do dnia 26 marca 2021 r.

Warunki sprzedaży:

a) Oferta powinna zawierać oznaczenie oferenta (imię i nazwisko lub nazwę, adres, telefon) oraz cenę nie niższą niż cena minimalna.

b) W przypadku otrzymania co najmniej dwóch takich samych ofert z najwyższą ceną lub zbliżoną, syndyk przeprowadzi aukcję (w formie elektronicznej lub telefonicznej), przy zastrzeżeniu że cena wywołania będzie odpowiadała najwyższej cenie ofertowej wynikającej z wyłonionych ofert,

c) Koszty zawarcia umowy ponosi w całości oferent,

d) Syndyk zastrzega prawo do unieważnienia konkursu ofert na każdym etapie sprzedaży,

e) Cena sprzedaży zostanie uiszczona przez nabywcę przed podpisaniem umowy.

 

 

Cena: 200 zł brutto
Dodano: 25 lutego 2021
Województwo:
Lokalizacja: Sopot
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]