Syndyk Sprzeda Należności CDP Sp. zoo w upadłości

Opis:

Syndyk w postępowaniu upadłościowym CDP Sp. zoo w upadłości (XVIII GUp 96/20) sprzeda w trybie z wolnej ręki należności wymienione w złożonym do akt niniejszego postępowania spisie należności pod nr:
a. 1 – wobec AEROSOFT GMBH, za cenę w kwocie nie niższej, niż 1.629,44 zł (jeden tysiąc sześćset dwadzieścia dziewięć złotych 44/100), tj. 50% wartości nominalnej tejże należności,
b. 2 – wobec DAEDALIC ENTERTAINMENT GMBH, za cenę w kwocie nie niższej, niż 708,78 zł (siedemset osiemdziesiąt złotych 78/100), tj. 50% wartości nominalnej tejże należności,
c. 6 – wobec DYSTRYBUCJA GAMEDIA.PL SP. ZOO SP.K.,za cenę w kwocie nie niższej, niż 18.564,43 zł (osiemnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote 43/100), tj. 50% wartości nominalnej tejże należności,
d. 11 – wobec ULTIMA S.C. BURA ŁUKASZ, TOMICZEK KATARZYNA, za cenę w kwocie nie niższej, niż 3.392,94 zł (trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote 94/100), tj. 50% wartości nominalnej tejże należności.

Oferty zakupu z proponowaną ceną zakupu oraz dokładnym określeniem oferenta należy składać listownie na adres: Syndyk CDP p. zoo w upadłości , Al. Jerozolimskie 200/5/7, 02-486 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do 11.10.2021 r. (decyduje data wpływu). Otwarcie ofert nastąpi 12.10..2021 r.

Zakup możliwy jedynie po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych. Syndykowi przysługuje prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie.

Pozostałe informacje pod nr tel.: 60*******45 lub mailem tomasz.nowak@biuro-syndyk.pl (kontakt w dni robocze w godz. 9:00 do 17:00).

Cena: 18 564 zł brutto
Dodano: 23 września 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa Praga Południe
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]