Syndyk Sprzeda Należności PCG Sp. zoo w upadłości

Opis:

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Production Care Group Sp. zoo w upadłości (XIX GUp 237/20) sprzeda w trybie z wolnej ręki należności względem:

1. Abior sp. z o. o. z siedzibą w Ożarowie Maz. (NIP: 118-214-79-03), o wartości nominalnej w kwocie 37.293,99 zł, za cenę nie niższą niż 3.730,00 pln (należność wskazana pod poz. 2 w spisie należności)
2. Benefit Solution Group sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (NIP: 628-226-57-57), o wartości nominalnej 200.000,00 pln, za cenę nie niższą niż 20.000,00 pln (należność wskazana pod poz. 3 w spisie należności)
Oferty zakupu z proponowaną ceną zakupu oraz dokładnym określeniem oferenta należy składać listownie na adres: Syndyk Production Care Group Sp. zoo w upadłości , Al. Jerozolimskie 200/5/7, 02-486 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do 11.10.2021 r. (decyduje data wpływu). Otwarcie ofert nastąpi 12.10.2021 r.

Zakup możliwy jedynie po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych. Syndykowi przysługuje prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie.

Pozostałe informacje pod nr tel.: 60*******45 lub mailem tomasz.nowak@biuro-syndyk.pl (kontakt w dni robocze w godz. 9:00 do 17:00).

Cena: 20 000 zł netto
Dodano: 7 września 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa Praga
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]