Syndyk sprzeda Nidzica ul Sportowa 11

Opis:

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI Zakładu Stolarskiego Stanisław Towcik, Edward Olewnik Sp.J. sprzeda

nieruchomość gruntową o pow. 0,4967 ha (175,69 zł/m²) składającą się z działki nr 191/4 zabudowaną budynkiem produkcyjno-biurowym o pow. użytkowej 1552,15 m² (562,23zł/m²) położoną w Nidzicy przy ul. Sportowej 11 KW nr OL1N/00015724/1 w wieczystym użytkowaniu do 05-12-2089r. – za cenę nie niższą niż 2/3 jej wartość oszacowania: 872.666,66zł. (wartość wg. oszacowania 1.309.000,00zł).

Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny, należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)527 32 30 – w terminie do dnia 1 kwietnia 2022r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 6 kwietnia 2022 o godz. 10.30.

O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie. Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z syndykiem.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu ofert jest dostępny w Internecie na stronie www syndykolsztyn eu oraz www syndyk eu.

Tel. do syndyka 503 313 338.

Cena: 872 666 zł brutto
Dodano: 12 marca 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Nidzica, ul Sportowa 11
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]