Syndyk sprzeda nieruchomość

Opis:

Nieruchomość położona przy ul. Polnej 62 w Gostyniu, posiada urządzoną księgę wieczystą o sygnaturze
PO1Y/00022350/8 prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gostyniu. Stanowi ją
zabudowana działka gruntu, która jest własnością Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „Centrala Nasienna”
Gostyń Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gostyniu. Nieruchomość jest zabudowana obiektami
biurowymi, magazynowymi i innymi oraz silosami do przechowywania zbóż „Centrali Nasiennej”. Nieruchomość
stanowi działkę ewidencyjną o numerze 1722/7 o powierzchni 1.1222 ha. Nieruchomość jest zabudowana
następującymi budynkami i obiektami: budynkami w zabudowie ciągłej: administracyjnym, socjalnym i budynkiem
magazynowym nr 1, wolno stojącymi: budynkiem magazynowym nr 2 rezerw nasiennych z zespołem 121 silosów,
pawilonem handlowym, budynkiem stacji transformatorowej, garażem z warsztatem, budynkiem portierni,
magazynem smarów, dwiema suszarniami, czyszczalnią i kilkoma zespołami silosów, budynkiem wagi z wagą
samochodową, zaadaptowanym budynkiem stołówki na budynek mieszkalny oraz trzema wiatami. W budynku
magazynowym z silosami znajduje się kotłownia, która zasila budynki w ciepło. Nawierzchnia działki poza budynkami i
obiektami budowlanymi jest w większości utwardzona trylinką betonową.
Nieruchomość uzbrojone w energię elektryczną z sieci, wodę zimną z sieci, kanalizację sanitarną i deszczową.
Ogrodzona i oświetlona.

Cena: 1 620 000 zł brutto
Dodano: 27 sierpnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Gostyń
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]