Syndyk sprzeda nieruchomość

Opis:

Syndyk masy upadłości Marii Augustyniak-osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (V GUp 176/19) zaprasza do składania ofert dla własności nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Sochaczewie przy ul. Kampinoskiej.

Nieruchomość stanowi działkę numer 1353, o powierzchni 0,1100 ha (w tym tereny mieszkaniowe B – 0,0594 ha, grunty orne RV – 0,0506 ha), zabudowaną jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, parterowym, o powierzchni użytkowej 210,05 m2.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Sochaczewie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Numer KW dostępny jest w biurze syndyka

Cena wywoławcza sprzedaży wynosi 399.000,00 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięc tysięcy) zł. Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w wysokości 39.900,00 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset) zł na rachunek bankowy masy upadłości.

Oferty sporządzone zgodnie z warunkami konkursu należy składać osobiście w biurze syndyka, w Płocku, przy ul. Obejście 22B lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka (decyduje data wpływu oferty), najpóźniej do dnia 22 września 2021 r. do godziny 12:00. Oferta złożona po terminie nie podlega rozpoznaniu.

Warunki konkursu, opis i oszacowanie przedmiotu konkursu są dostępne w biurze syndyka w Płocku po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr. 5 0 2 0 5 4 2 8 4. Możliwe jest uzyskanie w/w dokumentów w formie elektronicznej po uprzednim kontakcie telefonicznym lub przez e-mail kancelaria.robertkaminski(małpa)gmail.com

ZAPOZNANIE SIĘ Z WARUNKAMI KONKURSU JEST OBOWIĄZKOWE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO NIEGO.

Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w biurze syndyka w Płocku, ul. Obejście 22B, w dniu 29 września 2021 roku o godz. 12:00.

Cena: 399 000 zł brutto
Dodano: 30 sierpnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Sochaczew
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]