Syndyk sprzeda nieruchomość

Opis:

Dom wolnostojący

Oferta aktualna – możliwość umówienia bezpiecznej prezentacji. Zapraszamy!

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Syndyk Masy Upadłości Małgorzaty Kupczyk osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki w trybie konkursu ofert:

1. nieruchomości położonej w Ponikwi Obręb 0010, gmina Wadowice, działka nr ew. 58/2 o pow. 0,0788ha, wraz zabudową dla której Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Wadowicach prowadzi KW nr KR1W/00106042/9;

Za cenę nie niższą niż 121 181,00zł

2. udziału 1/2 nieruchomości gruntowej położonej w Ponikwi Obręb 0010 gmina Wadowice działka nr ew. 27/5 o pow. 0,0186ha, działka nr ew. 35/4 o pow. 0,0498ha, działka nr ew. 53/3 o pow. 0,0145ha, działka nr ew. 179 o pow. 0,0605ha, działka nr ew. 191 o pow. 0,0667ha, działka nr ew. 221/1 o pow. 0,1226ha, działka nr ew. 252 o pow. 0,0745ha, działka nr ew. 258 o pow. 0,0444ha, działka nr ew. 290/1 o pow. 0,1543ha, działka nr ew. 293 o pow. 0,0737ha, działka nr ew. 318 o pow. 0,2216ha,

dla których Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Wadowicach prowadzi KW nr KR1W/00106044/3;

Za cenę nie niższą niż 37 288,00zł

3. udziału 3/128 nieruchomości gruntowej położonej w Ponikwi obręb 0010 gmina Wadowice działka nr ew. 100 o pow. 0,0320ha, działka nr ew. 101 o pow. 0,1784ha, działka nr ew. 130/1 o pow. 0,0943ha, działka nr ew. 147 o pow. 0,3039ha, działka nr ew. 185 o pow. 0,1219ha, działka nr ew. 241 o pow. 0,0788ha, działka nr ew. 242 o pow. 0,1212ha, działka nr ew. 321 o pow. 0,0173ha, działka nr ew. 339/1 o pow. 4,2506ha, działka nr ew. 339/6 o pow. 2,2918ha, działka nr ew. 341 o pow. 0,0234ha, działka nr ew. 359/1 o pow. 4,4278ha, działka nr ew. 362 o pow. 0,4100ha

dla których Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Wadowicach prowadzi KW nr KR1W/00033376/6;

Za cenę nie niższą niż 15 817,00zł

4. udziału 5/64 nieruchomości gruntowej położonej w Ponikwi obręb 0010 gmina Wadowice działka nr ew. 248 o pow. 0,3327ha, dla której Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Wadowicach prowadzi KW nr KR1W/00033377/3;

Za cenę nie niższą niż 1 159,00zł

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty pisemnej zgodnej z zatwierdzonym regulaminem sprzedaży.

Oferty należy składać osobiście lub pocztą najpóźniej do dnia 11.10.2021 r. na adres: Syndyk Masy Upadłości Bogdan Łoboz, 34- 200 Sucha Beskidzka, ul. Konopnickiej 11 z napisem na kopercie „OFERTA NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI PONIKIEW >< NIE OTWIERAĆ”.

Rozpoznanie ofert i rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 18.10.2021 r. o godz. 9:00 w Kancelarii Syndyka w Suchej Beskidzkiej.

Z przedmiotem sprzedaży, opisem i oszacowaniem, regulaminem sprzedaży oraz innymi dokumentami można zapoznać się w siedzibie syndyka najpóźniej do dnia 11.10.2021 r. osobiście lub przez pełnomocnika. Regulamin sprzedaży oraz opis i oszacowanie nieruchomości opublikowany jest na stronie internetowej

Informacje ogólne dotyczące przedmiotu sprzedaży, jak również przetargu, można uzyskać najpóźniej do dnia 11.10.2021 r.

Organizator przetargu Syndyk Masy Upadłości Bogdan Łoboz, tel. kontaktowy: 513 087 074, e- mail:

Kontakt:
Syndyk Bogdan Łoboz
tel: 513 087 074

  • Liczba łazienek: 1
  • Liczba pokoi: 4

Cena: 121 181 zł brutto
Dodano: 12 października 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Ponikiew
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]