Syndyk sprzeda nieruchomość

Opis:

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Romana Zdulskiego

oferuje do sprzedaży NIERUCHOMOŚĆ wchodzącą w skład masy upadłości, tj.:

prawo własności nieruchomości – lokalu mieszkalnego nr 77 o powierzchni użytkowej 71,00 m2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej położonej w Poznaniu, przy ul. Poznańskiej 62 dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00257824/2. Do lokalu przynależy miejsce garażowe nr 217 o powierzchni 18 m2 – cena minimalna 646.000,00 zł;

· Szczegółowy opis nieruchomości wraz z wyceną biegłego i regulaminem sprzedaży znajdują się w Biurze syndyka w Poznaniu, ul. Mickiewicza 5/9, tel. (61) 639 45 25. Nieruchomości można obejrzeć wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu z syndykiem.

Wadium w wysokości 5% ceny minimalnej należy wpłacić na poniższe konto bankowe do dnia 22.11.2021 r. do godziny 12:00:

62 1500 1461 1014 6014 9332 0000

Zainteresowanych syndyk zaprasza do składania ofert pod w/w adresem w terminie do 22.11.2021 r. do godziny 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.11.2021 r. o godzinie 15.00 w siedzibie syndyka przy ul. Mickiewicza 5/9.

Cena: 646 000 zł brutto
Dodano: 20 października 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Poznań
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]