Syndyk sprzeda – nieruchomość

Opis:

Syndyk PW Pro Service sp. z o.o. w upadłości w Namysłowie oferuje do sprzedaży

z wolnej ręki nieruchomości

 

Oferta obejmuje następujące nieruchomości sprzedawane łącznie, które były wykorzystywane jako baza paliw:

a. prawo użytkowania wieczystego gruntu, położonego w Namysłowie, przy ul. Drzewieckiego 1, w granicach działek nr 12/4, 12/5 i 12/9 o pow. łącznej 1,5218 ha oraz prawo własności budynków i urządzeń stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, będących trwale związanymi z nieruchomością objętą księgą wieczystą KW nr OP1U/00067973/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kluczborku, V Wydział Ksiąg Wieczystych;

b. nieruchomość gruntową niezabudowaną w granicach działki 12/30 o pow. 0,1129 ha, objętą księgą wieczystą KW nr OP1U/00068547/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kluczborku, V Wydział Ksiąg Wieczystych

za łączną cenę nie niższą niż kwota 1.057.000,00 zł netto (w razie obowiązku podatkowego VAT cena netto zostanie (każdorazowo) powiększona o podatek od towarów i usług VAT wg stawki obowiązującej na dzień danej płatności).

Oferty w trybie przetargu i ewentualnej aukcji (w przypadku wskazanym w Regulaminie) można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 grudnia 2021 r. do godz. 15:00.

Szczegółowe informacje o przedmiocie, trybie i warunkach sprzedaży określa Regulamin z dnia 03.11.2021 r., dostępny w Kancelarii Syndyka oraz na stronach: www.codexline.com, www.upadlosci24.pl. Informacje o przetargu można uzyskać telefonicznie pod nr 71 322 00 85. Przedmiot sprzedaży oraz dokumenty można oglądać osobiście po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania.

Cena: 1 057 000 zł netto
Dodano: 24 listopada 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja:
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]