Syndyk sprzeda nieruchomość

Opis:

 

Syndyk masy upadłości Marty Waś, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda z wolnej ręki:
• Prawo do spółdzielczego własnościowego lokalu mieszkalnego nr 12 o powierzchni użytkowej 45,13 m2, położonego w Dzierżoniowie przy ul. Osiedle Różane 18B, obręb 0002, Nowe Miasto, dla którego Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr SW1D/00041614/8 za kwotę wywoławczą 136.233,00 zł.

Oferty nabycia należy składać osobiście lub przesyłką pocztową (liczy się data wpływu) na adres biura syndyka znajdującego się we Wrocławiu, przy ul. Gen. J. Hallera 157 lok. 29, (kod pocztowy: 53- 201), w terminie do 22 kwietnia 2021 r.
Oferta musi być zgodna z warunkami Regulaminu Sprzedaży, w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią przed otwarciem koperty.
Oferowaną nieruchomości można oglądać wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu dzwoniąc pod nr tel. 713632074, 698934460
Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy masy upadłości: 13 1020 5242 0000 2402 0472 9754
Szczegółowe informacje i Regulamin Sprzedaży można uzyskać w sekretariacie biura syndyka pod adresem wskazanym powyżej czynnym w dni powszednie w godzinach od 8 do 15.00.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w biurze syndyka dnia 23 kwietnia 2021 r.
Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyn.

 

  • Rynekwtórny
  • Cena za m²3027 zł/m²
  • Powierzchnia45 m²
  • Zabudowablok
  • Liczba pokoi2
  • Materiał budynkubeton
Cena: 136 233 zł brutto
Dodano: 13 kwietnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Dzierżoniów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]