Syndyk sprzeda nieruchomość

Opis:

Syndyk masy upadłości Anny Stefaniak osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza chętnych do składnia ofert na zakup z wolnej ręki nieruchomości w postaci prawa własności nieruchomości stanowiącej działki o nr. ewidencyjnych 32 i 34 położonej w Rzeczycy Suchej nr. 45, gm. Dwikozy dla której to nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta o nr. KW KI1S/00054601/9przez Sąd Rejonowy w Sandomierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych.
Cena łączna nie niższa niż wynosi : 226.500 zł
( działka nr ew. 32 za kwotę – 193.200 i nr ew. 34 za kwotę – 33.300 zł)
Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać pod numerem tel. 69*****76,lub w Sądzie Rejonowym w Kielcach.
Warunkiem nabycia nieruchomości opisanej powyżej jest złożenie oferty przez oferenta w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na nabycie nieruchomości V GUp 96/19” na adres Kancelaria Syndyka Kamil Korzeniec, ul. Baczyńskiego 1/24, 27-600 Sandomierz.

Cena: 226 500 zł brutto
Dodano: 7 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Rzeczyca Sucha
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]