Syndyk sprzeda nieruchomość

Opis:

Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert na zakup udział w wymiarze 1/2 w nieruchomości gruntowej zabudowanej (siedliska), działka ewidencyjna 1195/1, obręb ewidencyjny Dominów, gmina Małgiew, powiat świdnicki, województwo lubelskie dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1I/00152813/3. Wartość całości nieruchomości wg operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 154’000,00 zł. Syndyk zawrze umowę sprzedaży z oferentem składającym najkorzystniejszą ofertę tj. najwyższą kwotowo, nie niższą niż udział wymiaru w wartości oszacowania, przewidującą całość płatność przed podpisaniem umowy.

Składanie ofert na adres poczty elektronicznej: kancelaria@kopron.eu lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres kancelarii syndyka: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Tomasz Koproń ul. Budowlana 50 lok. 204, 20-469 Lublin w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

Jednocześnie syndyk informuje, że sprzedaż w postępowaniu upadłościowym ma skutki egzekucyjne, co oznacza, że obiekt jest nabywany bez jakichkolwiek obciążeń na rzecz osób trzecich a nadto syndyk nie udziela rękojmi ani gwarancji.

Cena: 77 000 zł brutto
Dodano: 14 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Dominów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]