Syndyk sprzeda nieruchomość (biurowiec, hostel)

Opis:

Syndyk sprzeda nieruchomość (docelowo: biurowiec, hostel, etc)

Opis komercyjny nieruchomości:

Nieruchomość stanowi zabudowaną działkę gruntu położoną w Lądku – Zdroju. Na działce posadowione są dwa budynki: biurowo – mieszkalny oraz garażowy (5 garaży). Budynek mieszkalno – biurowy podzielony jest na dwie części – pierwsza część (dotychczasowe wykorzystanie: pomieszczenia biurowe – 129,61 m2) idealnie nadają się na cele turystyczne (hostel): 6 pokoi (z możliwością wstawienia po dwa łóżka dwupiętrowe), 2 łazienki, 2 wc, 4 pomieszczenia gospodarcze (w tym kotłownia), kuchnia. Druga cześć (z niezależnym wejściem – 137,54 m2) może stanowić niezależny apartament bądź może służyć za poszerzenie funkcji typu hostel. Teren ogrodzony, w sąsiedztwie dom wypoczynkowy. Budynek do natychmiastowego wykorzystania (ew. drobne nakłady remontowe). Na terenie zamykanej posesji parking, miejsce grillowe, zieleń, możliwość zagospodarowania rekreacyjnego

 Opis proceduralny sprzedaży:

Syndyk masy upadłości Spółki „Budownictwo Wodne i Ziemne – R & L & M.PUK” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości w Lądku Zdroju

 prowadzi postępowanie na sprzedaż prawa własności nieruchomości składającej się z działki gruntu nr 216/1 (AM-12) o powierzchni 5.329 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalno – biurowym w zabudowie wolnostojącej o powierzchni użytkowej 267,15 m2 oraz budynkiem garażowym (5 garaży) o powierzchni użytkowej 129,61 m2, objętej księgą wieczystą KW nr SW1K/00045545/8, o wartości szacunkowej 925.000,00 zł

1). Podstawa postępowania na sprzedaż: Postanowienie Sędziego – Komisarza z dnia 29 października 2019 r., Sygn. akt VI GUp 70/18.

2). Określenie ceny minimalnej:  647.500,00 zł.

3). Podana cena jest ceną netto. Podana cena będzie powiększona o podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.

4). Termin wpłaty wadium: 13 marca 2021 r., termin złożenia oferty: 13 marca 2021 r.

5). Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem „Postępowanie na sprzedaż  nieruchomości KW SW1K/00045545/8 – nie otwierać” winny do dnia 13 marca 2021 r. na adres: Kancelaria Syndyka, Nadzorcy Sądowego, Zarządcy dr Michał Błaszczyszyn, skrytka pocztowa 102, 53-350 Wrocław 15. Liczy się data wpływu.

6). Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 15 marca 2021 r., godz. 09:00 w miejscu: Kancelaria Syndyka.

7). W przypadku równorzędnych ofert może zostać przeprowadzona ustna aukcja w dniu 15 marca 2021 r., godz. 09:30 w Kancelarii Syndyka (oferenci zostaną powiadomieni o miejscu przeprowadzenia aukcji wiadomością SMS na numer telefonu wskazany w ofercie).

Pełne warunki sprzedaży oraz inne informacje udostępnia Syndyk masy upadłości Michał Błaszczyszyn (kom. 6 6 2 3 7 3 8 8 2) lub Pełnomocnik Syndyka Edward Stolarczyk (kom. 6 9 5 6 6 3 4 1 4), mail: kancelaria@syndycy.eu. Można również skontaktować się z wyżej wymienionymi osobami celem umówienia na okazanie przedmiotu sprzedaży.

Cena: 647 500 zł brutto
Dodano: 25 lutego 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Lądek Zdrój
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]