Syndyk sprzeda nieruchomość (docelowo: hostel)

Opis:

Szczegóły ogłoszenia

 • Powierzchnia: 5 329 m²
 • Rynek: pierwotny
 • Umiejscowienie lokalu: oddzielny obiekt
 • Stan wykończenia: gotowy

Informacje dodatkowe

 • Hotelowy
 • Biurowy
 • Handlowy
 • Usługowy
 • Prąd
 • Internet
 • Kanalizacja
 • Woda
 • Dojazd asfaltowy
 • Ogrzewanie
 • Parking

 

Opis komercyjny nieruchomości:

Nieruchomość stanowi zabudowaną działkę gruntu położoną w Lądku – Zdroju. Na działce posadowione są dwa budynki: biurowo – mieszkalny oraz garażowy (5 garaży). Budynek mieszkalno – biurowy podzielony jest na dwie części – pierwsza część (dotychczasowe wykorzystanie: pomieszczenia biurowe – 129,61 m2) idealnie nadają się na cele turystyczne (hostel): 6 pokoi (z możliwością wstawienia po dwa łóżka dwupiętrowe), 2 łazienki, 2 wc, 4 pomieszczenia gospodarcze (w tym kotłownia), kuchnia. Druga cześć (z niezależnym wejściem – 137,54 m2) może stanowić niezależny apartament bądź może służyć za poszerzenie funkcji typu hostel. Teren ogrodzony, w sąsiedztwie dom wypoczynkowy. Budynek do natychmiastowego wykorzystania (ew. drobne nakłady remontowe). Na terenie zamykanej posesji parking, miejsce grillowe, zieleń, możliwość zagospodarowania rekreacyjnego

 Opis proceduralny sprzedaży:

Syndyk masy upadłości Spółki „Budownictwo Wodne i Ziemne – R & L & M.PUK” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości w Lądku Zdroju

 prowadzi postępowanie na sprzedaż prawa własności nieruchomości składającej się z działki gruntu nr 216/1 (AM-12) o powierzchni 5.329 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalno – biurowym w zabudowie wolnostojącej o powierzchni użytkowej 267,15 m2 oraz budynkiem garażowym (5 garaży) o powierzchni użytkowej 129,61 m2, objętej księgą wieczystą KW nr SW1K/00045545/8, o wartości szacunkowej 925.000,00 zł

1). Podstawa postępowania na sprzedaż: Postanowienie Sędziego – Komisarza z dnia 29 października 2019 r., Sygn. akt VI GUp 70/18.

2). Określenie ceny minimalnej:  740.000,00 zł.

3). Podana cena jest ceną netto. Podana cena będzie powiększona o podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.

4). Termin wpłaty wadium: 28 kwietnia 2020 r., termin złożenia oferty: 28 kwietnia 2020 r.

5). Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem „Postępowanie na sprzedaż  nieruchomości KW SW1K/00045545/8 – nie otwierać” winny do dnia 28 kwietnia 2020 r. na adres: Kancelaria Syndyka, Nadzorcy Sądowego, Zarządcy dr Michał Błaszczyszyn, skrytka pocztowa 102, 53-350 Wrocław 15. Liczy się data wpływu.

6). Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 30 kwietnia 2020 r., godz. 09:00 w miejscu: Kancelaria Syndyka.

7). W przypadku równorzędnych ofert może zostać przeprowadzona ustna aukcja w dniu 30 kwietnia 2020 r., godz. 14:30 w Kancelarii Syndyka (oferenci zostaną powiadomieni o miejscu przeprowadzenia aukcji wiadomością SMS na numer telefonu wskazany w ofercie).

Pełne warunki sprzedaży po zapytaniu  bądź telefonicznie.

Cena: 740 000 zł netto
Dodano: 23 marca 2020
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: ul. Ludwika Zamenhofa 4a, Lądek-Zdrój
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]