Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową

Opis:

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs na sprzedaż
Prawa własności do działki niezabudowanej nr 2448/2 o powierzchni 0,2352 ha położonej w miejscowości Pewel Mała, szczegółowo opisanej w księdze wieczystej BB1Z/00073121/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Żywcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Proponowana cena sprzedaży: 15 400,00 zł, (piętnaście tysięcy czterysta złotych 00/100).
Zapytania o stan prawny należy wysyłać do syndyka: syndyk.am/małpa/wp.pl
Termin składania pisemnych ofert: do dnia 22-06-2021: „BIURO SYNDYKA ul. Okrzei 15/279, 40-126 Katowice” z dopiskiem: „Pewel Mała”. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym w Biurze Syndyka w Katowicach, ul. Okrzei 15/279 w dniu 24-06-2021 o godzinie 10:00. Syndyk zastrzega, że może zmienić warunki konkursu lub unieważnić go na każdym etapie bez podawania przyczyn nawet po wyborze oferenta. Konkurs może być również zamknięty bez wyboru którejkolwiek z ofert. Ustala się wadium w wysokości 2 000,00 zł, którą należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości:
ARGO-EKO SPÓŁKA Z O.O. W UPADŁOŚCI
ul. Malecka 20, 32 651 Nowa Wieś
NIP: 5492432238; Regon: 142866710
Volkswagen Bank: 44 2130 0004 2001 0902 9844 0001

Cena: 15 400 zł brutto
Dodano: 24 maja 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Pewel Mała
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]